Ловно стопанство „Кормисош”

Ловно стопанство „Кормисош” се намира на територията на гр. Лъки и заема голяма площ (41 930 ха) в Западните Родопи. „Кормисош“ се намира на 210 км от София и на 50 км от Пловдив. В местността преобладават иглолистните гори, като най-често се срещат дървесните видове бял бор, смърч, бук и ела. Районът е изключително богат и на животински видове: мечка, благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, глухар, вълк, дива котка, лисица и бeлка.На територията „Кормисош” се намира част от огромният резерват „Червената стена”. Други природни забележителности близо до резервата са водопад „Гюмбюртията” и скалният мост „Шапран дупка”.

Главната сграда на ловното стопанство.
Една от стаите с трофеи в
Планината покрита с мъгла.

Станцията разполага с 3 ловни дома, 1 ловна резиденция, а също така и 11 ловни хижи, които са пръснати по цялата територия на стопанството. Освен лов, стопанството предлага риболов, конна езда, фотолов, екскурзии до исторически места, природни резервати и природни забележителности. Средната посещаемост през ловен сезон е около 20 групи, основно чужденци от цял свят. Станцията се радва и на голяма посещаемост на известни личности от България и чужбина.